Terug naar vorige pagina
Roter Maagtabletten

ROTER OBLONG MAAG

Informatie voor de patiŽnt

Samenstelling
ROTER oblong maagtabletten zijn samengesteld uit: 300 mg bismutsubnitraat, 400 mg magnesiumsubcarbonaat, 200 mg natriumwaterstofcarbonaat en 25 mg frangulabast.

Werking
De werking van ROTER oblong maagtabletten berust voornamelijk op het door ROTER speciaal geprepareerde bismutsubnitraat dat in zeer fijn verdeelde vorm in de maag terechtkomt. Door zijn adsorptie-vermogen hecht het zich op de slijmvliezen van maag en twaalfvingerige darm vast en vormt het als het ware een beschermend laagje, waardoor het aangetaste weefsel gelegenheid krijgt zich te herstellen.
ROTER oblong maagtabletten verminderen voorts de te hoge zuurgraad van het maagsap. De klachten verdwijnen, het voedsel wordt weer op de juiste wijze verteerd en de eetlust verbetert met alle gunstige gevolgen van dien.

Indicaties
ROTER oblong wordt gebruikt bij:
- klachten als gevolg van overtollig maagzuur (pijn, branderig gevoel).

Contra-indicatie
Verminderde nierfunctie.

Bijwerkingen
Het is een normaal verschijnsel dat na gebruik van ROTER oblong maagtabletten een donkere verkleuring van de ontlasting optreedt. Eveneens kan obstipatie voorkomen. Het is raadzaam in geval van chronische maagklachten het advies van de huisarts in te winnen.

Waarschuwing en voorzorgsmaatregelen
a. Aangegeven dosering niet overschrijden.
b. Niet te gebruiken door kinderen beneden 10 jaar.
c. Niet te gebruiken bij strikt zoutloos dieet.
Wanneer door de arts voor enig ziekte-beeld beperkingen van het zoutgebruik zijn voorgeschreven, is het verstandig hem te raadplegen. ROTER oblong kan een maligniteit van de maag maskeren.

Voorzorgsmaatregelen:
De ervaring heeft geleerd dat bij behandeling met ROTER oblong maagtabletten een vrijwel normale voeding toegestaan kan worden. Bij min of meer ernstige maagklachten zal het in het algemeen beter zijn de eerste tijd matigheid te betrachten met alcoholica, zware- en uitgebreide maaltijden, koolsoorten, gebakken spijzen, koffie en roken (vooral op een lege maag!).

Gebruik in de zwangerschap en tijdens de lactatie
Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij dierproeven.

Dosering en wijze van gebruik
Tenzij de behandelende arts anders bepaalt is de aanbevolen dosering driemaal daags 2 tabletten, enige tijd na de maaltijd in te nemen. Voor maagzweer of zweer aan de twaalfvingerige darm: de tabletten niet langer dan 4 - 6 weken gebruiken. Voor ontsteking van de maag of twaalfvingerige darm en klachten als gevolg van overtollig maagzuur: de tabletten niet langer dan 7 -10 dagen gebruiken. Indien uw klachten aanhouden of terugkeren uw arts raadplegen. Innemen:
ROTER oblong maagtabletten kunnen het gemakkelijkst worden ingenomen wanneer ze eerst in een weinig lauw water uiteen zijn gevallen. Desgewenst kunnen de tabletten ook, in kleine stukjes gebroken, met wat water worden geslikt.

Symptomen bij en behandeling van overdosering
Bij een langdurige inname van extreem hoge doseringen (3 ŗ 4 maal de dagdosis) kunnen de volgende klachten optreden: zwakte, geestelijke traagheid, slecht geheugen, verminderde werkcapaciteit, slapeloosheid, hoofdpijn en angst. Bij voortduring van langdurige inname van extreem hoge doseringen kan in een vergevorderd stadium degeneratieve hersenziekte, botgewrichtsaandoening en botaandoening optreden. Indien deze klachten worden waargenomen, dient ogenblikkelijk de inname van ROTER oblong maagtabletten gestaakt te worden en dient u uw huisarts te raadplegen.

Verpakking
20 en 50 ROTER oblong maagtabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstrips.

Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren!
De uiterste datum van gebruik van dit produkt staat vermeld op het doosje en op de strip naast de letters EXP.
In het register ingeschreven onder RVG 07334.

EANCODE: 8713304103194

Aanbieder Prijs: Porto: Totaal:
€ 7,45 onbekend € 7,45